חדשות והודעות
לכל החדשות
כניסה לרשת טכניונט
מועדון הניווט טכניון-כרמל
 
מועדון הניווט טכניון – כרמל הוקם ב 2006, והינו מועדון הניווט של בוגרי הטכניון והקהילה במרחב הכרמל. המועדון פועל במסגרת האיגוד לספורט הניווט בישראל, ומטרתו ארגון פעילות של ניווט ספורטיבי באיזור וחשיפתו לציבור בכלל ובוגרי הטכניון בפרט.
 
פעילות המועדון כוללת ארגון ארועי ניווט שונים המיועדים גם למשפחות ומתחילים, וגם לנווטים תחרותיים. בנוסף מתקיימות פעילויות בביה"ס וישנה מעורבות בקהילה ורצון לשתף פעולה עם קבוצות הפועלות בהתנדבות במסגרת ארגון הבוגרים.