כנס מחזור של הפקולטה להנדסה כימית 69 - לאלבום התמונות המלא