יובל לסיום הלימודים בפקולטה להנדסה כימית מחזור 1969, 30.5.2019