יובל לסיום הלימודים בפקולטה לכימיה מחזור 1969, 24.6.2019