ד"ר יואב מדן - רפואת העתיד בראי הטכנולוגיה

במסגרת טכניון על הבר - פאב נולה סוקס, חיפה

הרפואה כפי שהכרנו אותה עומדת בפני תמורות מרחיקות לכת הודות להתפתחות מואצת של הטכנולוגיה מחד והגידול החד באוכלוסיה הנובעת מהצלחתה. המערכות הקיימות שנבנו לטפל בחולים אינן מותאמות לעמוד בביקושים הצפויים עקב התחלואה הכרונית של אוכלוסיה מבוגרת. ההרצאה סוקרת את המגמות החברתיות והטכנולוגיות בבסיס השינויים ואת השפעתן על האמצעים, כגון תרופות ומכשור, שיעמדו לרשות מערכת הבריאות והאזרחים למתן שרות מבוסס נתונים אישיים גנטייים, פיזיולוגיים ומטבוליים.

רפואת העתיד בראי הטכנולוגיה.