פיזיקאי/ת עם ניסיון במחקר לייעוץ מענקי מחקר באירופה