פרופ' בועז גולני

סגן נשיא הטכניון לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

משקיף