תהליך קבלת מיזם לתוכנית

פניות יוגשו לסינון ראשוני אצל מנהל טכניון לחיים (ריקרדו לומסקי), לפי פרטי ההתקשרות לפניות.
הקריטריונים: חדשנות, יכולת מימוש חדשנות, שוק מתפתח וצוות חזק שיכול להוביל את המיזם.
 
היה והמיזם נמצא מתאים, תבוצע פניה אל תחום בתוך וועדת טכניון לחיים אשר חבריו יכולים לייעץ בתחום הטכנולוגי עיסקי הרלוונטי למיזם. חברי התחום, אם ימצאו לנכון, יפנו את המיזם למעריכים מטעמם.
 
היה והמיזם נמצא מתאים לאחר שלב זה, יאותר עבורו מנטור לליווי הפעילות. איתור המנטור יבוצע בעזרת וועדת טכניון לחיים ובעזרת מנהל טכניון לחיים.
 
אין בהכרח התאמה של כל יזם לכל מנטור, ולכן עשויה להיבחן התאמת מספר מנטורים עד להתאמה בין שני הצדדים. יתר על כן, מנטור הוא לעתים יועץ לעניין מסויים, או לזמן מוגבל, ואז, את היזם ילוו מנטור ומספר יועצים.
 

TFLJune 07.jpg

תמונה של תהליך מחודש TFL