הכנס השנתי של בוגרי הטכניון 2017 - צפו בתמונות מהכנס שהיה