אישור העברת פרטים אישיים

בוגר/ת יקר/ה,

במילוי טופס זה, הינך מאשר/ת לנו להעביר את פרטיך לגופים הרלוונטיים לשם קבלת הטבות.