יובל לסיום הלימודים בפקולטה להנדסת חשמל מחזור 1968, 27.12.2018