הזמנה לאסיפה כללית של ארגון בוגרי הטכניון

16/07/2018 16:15
ארגון בוגרי הטכניון, קרית הטכניון
חיפה

הזמנה לאסיפה כללית של ארגון בוגרי הטכניון

 

האסיפה תתקיים ביום ב' 16.7.18, בשעה 16:15 במשרדי ארגון בוגרי הטכניון , בטכניון, חיפה.

סדר היום:

•           דו"ח וועדת ביקורת ואישורו

•           אישור הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2017

•           בחירת רו"ח לשנת 2018

•           פעילות 2018 - לקריאת הדו"ח לחצו כאן