הזמנה לאסיפה כללית

הזמנה לאסיפה כללית של ארגון בוגרי הטכניון

 

האסיפה תתקיים ביום ד' 5.7.17, בשעה 16:15 במשרדי ארגון בוגרי הטכניון , בטכניון, חיפה.

 סדר היום:

•           אישור חברי הוועד המנהל וועדת בקרת

•           דו"ח וועדת בקורת

•           אישור הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי לשנת 2016

•           בחירת רו"ח לשנת 2017

•           דו"ח פעילות 2017