Hi-Technion17 - הרצאה של פרופ״מ ירון פוקס. על תאי גזע, התאבדות תאית וכימרות - תל אביב

הפקולטה לביולוגיה

לבעלי חיים יש יכולת להצמיח אברים שנקטעו - הכיצד? האם נוכל להצמיח לאנשים רקמות אשר ניזוקו? מה מתרחש כאשר מוטציות גנטיות מתרחשות בתאי גזע?

כל זאת ועוד בהרצאתו של פרופ' ירון  פוקס

האירוע כולל כיבוד

פרופ״מ ירון פוקס, הפקולטה לביולוגיה, "על תאי גזע, התאבדות תאית וכימרות" - תל אביב

פרופ״מ ירון פוקס, הפקולטה לביולוגיה, "על תאי גזע, התאבדות תאית וכימרות" - תל אביב
פרופ״מ ירון פוקס, הפקולטה לביולוגיה, "על תאי גזע, התאבדות תאית וכימרות" - תל אביב

להרשמה, לחצו כאן