הרצאתו של מר אהרון אהרון במסגרת כנס מועדון ה-100 - רשות החדשנות עבר ועתיד