כנס Lady-Tech 4: יזמות נשים - הצלחה ושבירת מיתוסים