יובל לסיום הלימודים בפקולטה להכנסת חשמל 1969, 19.9.2019