פעילות בריחה למשפחות, 23.12.2019

צילום: ניצן זוהר