הזמנה לאסיפה הכללית של ארגון בוגרי הטכניון

האסיפה תתקיים ביום ה' 13.6.19, בשעה 16:45 במשרדי ארגון בוגרי הטכניון בקמפוס הטכניון בחיפה. 

על סדר היום:
• אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת 2018
• בחירת רו"ח לשנת 2019
• דו"ח פעילות 2019