MeetUp - הסדרה הלימודית של דאטה-האק: מבוא לתחרויות דאטה // מפגש 3כנסים ואירועים

MeetUp - הסדרה הלימודית של דאטה-האק: מבוא לתחרויות דאטה // מפגש 3

22/07/2019 18:00
האודיטוריום המכון לחקר הימים
קרית הטכניון, חיפה
ישראל

יוזמה מבורכת של בוגרת הפקולטה למתמטיקה והפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, ד"ר רחל הס גרין, בשיתוף ארגון בוגרי הטכניון.

במפגש זה נחשף באופן מעשי לתחרות דאטה. בבקשה להביא לפטופ.

הרשמה למפגש בקישור > https://www.meetup.com/Datahack-Haifa/events/262944037/

בניין האודיטוריום לחקר הימים נמצא מתחת לפקולטת מדעי המחשב. הוראות הגעה כאן

(התמונות מטה צולמו ב-MeetUp השני בסדרה שהתקיים בתאריך 8.7.2019)