אירוע זוגות, Technion Love-Story, 13.2.2020

צילום: ניצן זוהר, טל זיגדון