לשוניות ראשיות

הזן ת"ז/ כינוי באורך 9 ספרות בדיוק.